Konferencja pt. ,,Forum Gmin na 5!”

W dniu 24 maja 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora uczestniczyli w konferencji pt. ,,Forum Gmin na 5!” podczas której miasto Włocławek uzyskało tytuł Gmina na 5!

Głównym aspektem stanowiącym podstawę badania była jakość obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Zbadano drogę elektroniczną tego kontaktu – komunikację jednostronną, czyli dostęp do informacji poprzez Oficjalną Witrynę Internetową (OWI) oraz komunikację dwustronną, czyli kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Drugą część badania przeprowadzono zarówno w języku polskim, jak również w języku angielskim. Część kryteriów w zakresie strony internetowej oceniała jakość rozwiązań dla mieszkańców i turystów jako aspektów wpływających na szeroką pojętą atrakcyjność danej lokacji. Atrakcyjność ta wpływać może także na decyzje biznesowe poprzez szereg czynników lokalizacyjnych powiązanych z jakością środowiska społeczno-instytucjonalnego.

W badaniu wzięło udział 675 jednostek samorządu terytorialnego, z których wyróżniono 51 gmin.

Informacja na ten temat:
 http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Strony/default.aspx