Partner projektu pn. „Invest in Bit CITY 2

Gmina Miasto Włocławek realizuje jako partner projekt pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski, a partnerami projektu są miasta prezydenckie województwa kujawsko-pomorskiego, tj. Bydgoszcz, reprezentowana przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, Gmina Miasto Toruń, Gmina-Miasto Grudziądz,

Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław, a także Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu
Projekt ma za zadanie zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa. Jednym z głównych celów jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą województwa, co może przyczynić się do pozyskania inwestorów, którzy zainwestują swój kapitał na terenie województwa, a szczególnie na terenach partnerów projektu.