Projekt "Standardy obsługi inwestora w samorządzie"

W dniu 08.05.2018r. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wraz z pracownikami Centrum Obsługi Inwestora przyjął delegację przedstawicieli kadry zarządzającej jednostkami samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego.

Wizyta studyjna, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora w urzędzie, odbyła się w ramach projektu  pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie" realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 
w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.